เชิญร่วมงาน “University XPO” จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

เชิญร่วมงาน  “University XPO”  จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
โดยมีกิจกรรมและนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายถึง 10 โซน 😁
และงานประชุมวิชาการที่จะได้พบกับการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศที่จะมาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น


🔽การบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับเส้นทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”
โดย ➡ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

🔽การบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและความสำคัญของมหาวิทยาลัยต่อนโยบายการ่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน”
โดย ➡พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

🔽การบรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไทย”
โดย ➡ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นอกจากนี้ภายในงานยังมีผลงานเด่นๆจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมถึง 50 ผลงาน 😁
และกิจกรรมการบรรยายอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ฟรีตลอดงาน
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน
รอบประชาชนทั่วไปในวันเสาร์อาทิตย์ ที่ 3 – 4 มีนาคม
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและดูตารางเวลากิจกรรม ได้ที่

▶ http://unixpo.cupt.net
🚩ลงทะเบียน รายบุคคล http://unixpo.cupt.net/registration/app/personal
🚩ลงทะเบียน หมู่คณะ http://unixpo.cupt.net/registration/app/group