รายงานการประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2558 – 2559

รายงานการประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2558 – 2559


รายละเอียด PDF DIGITAL PUBLISHING
วันที่ 16 มีนาคม 2561 คลิ๊ก  คลิ๊ก
วันที่ 17 มีนาคม 2561
คลิ๊ก คลิ๊ก
วันที่ 18 มีนาคม 2561 คลิ๊ก คลิ๊ก
วันที่ 19 มีนาคม 2561 คลิ๊ก   คลิ๊ก 
วันที่ 21 มีนาคม 2561

คลิ๊ก   คลิ๊ก
วันที่ 22 มีนาคม 2561

คลิ๊ก   คลิ๊ก 
คลิ๊ก   คลิ๊ก