ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562


ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562


– ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
– ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
– ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

#เงื่อนไขการสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท
2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น
3. หลังจากสมัครทุนในระบบ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อเสนอโครงการที่ submit ในระบบได้ ภายใน 3 วันเท่านั้น

#เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

 ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนประจำปี 2562– ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562  

– ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562  

– ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562