วันนักประดิษฐ์ 2562

โครงการ Innovations for street food

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ ดังนี้
>> แบบฟอร์มนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ