โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เผยเเพร่เมื่อ 213 เข้าชม

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System (MMS3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงาน “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงทะเบียนที่ http://bit.ly/2RXe15D (ไม่มีค่าใช้จ่าย)