ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 16 สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 16 สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

Full Screen