ขอเชิญนักวิจัยร่วมประชุม สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร จากงบประมาณเงินรายได้ 2563 กลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงชุมชนและพื้นที่

ลงทะเบียนกิจกรรม

รายชื่อคนลงทะเบียน