เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับชุมชนฐานราก​ ปีงบประมาณ​ 2564


ข้อมูลเอกสารประกอบการเสนอโครงการ >> Download


ส่งข้อเสนอโครงการ 


➡  ไฟล์ .doc ส่งทาง Email : kingsci_projects@snru.ac.th
➡ เอกสาร จำนวน 1 ชุด ณ ห้องที่ปรึกษามหาวิทยาลัย อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ชั้น 2 อาคาร 10


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 ➡ นางสาวนวลศิริ จันทร์สีเมือง IP-Phone 009