หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบอบรม KM ระบบบริหารจัดการวารสารวิจัย

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญเข้าร่วม การเสนวนา เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม : ทิศทางการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

The 5th Engagement Thailand Annual Conference

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน Thailand Innovation Hubs 4.0S ซึ่งจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยจับคู่กับผู้ประกอบการ โดยการสนับสนุนของรัฐบาลและสานพลังประชารัฐ

รายงานการประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2558 – 2559

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานวิจัยในงาน SRC SNRU 2018

เชิญร่วมงาน “University XPO” จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561