ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก SDGs โดย THE Impact Ranking 2022 สำเร็จเกินคาด!!

ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการจัดอันดับความสำเ … อ่านเพิ่มเติม ก้าวแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก SDGs โดย THE Impact Ranking 2022 สำเร็จเกินคาด!!