ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเสวนาการสะท้อนผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ เรื่อง “องค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเสวนาการสะท้อนผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ เรื่อง “องค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด” ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ อาคาร 13 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายในงานจะมีกิจกรรม การเสวนาการสะท้อนผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้โดยตัวแทนหมู่บ้าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านครามและการจัดการความรู้ การโหวตผลิตภัณฑ์จากโครงการที่ผ่านการออกแบบและผลิตโดยชุมชน และเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามคุณภาพที่นำมาจำหน่ายจากชาวบ้าน 5 ชุมชนในอำเภอเต่างอย