หน้าหลัก

Play
previous arrow
next arrow
Slider

วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงาน "สร้างสังคมความรู้ สู่สังคมปัญญา ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม"