หน้าหลัก

Bannerexpoaward2024
Bannerexpoaward2024
1
1
ทีมนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
ทีมนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
SciVal (2)
SciVal (2)
Turnitin3
Turnitin3
Grammarly2
Grammarly2
Web
Web
Snru SdgsTH
Snru SdgsTH
previous arrow
next arrow

ทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2566

ประกาศ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศ/ระเบียบ รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการวิจัย

SMART

Research and Development Institute


Specific Research and Innovation skill, Monitoring Research and Innovation scholar, Achievable Innovation to economic, Realistic Innovation. propagate to communities, Teamwork RDI-National & International