หน้าหลัก

รับสมัครทุน2568
รับสมัครทุน2568
March 22, 2024 (6)
March 22, 2024 (6)
BannerAnnualReport
BannerAnnualReport
1
1
SciVal (2)
SciVal (2)
Turnitin3
Turnitin3
Grammarly2
Grammarly2
6
6
previous arrow
next arrow

ทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2566

ประกาศ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศ/ระเบียบ รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการวิจัย

SMART

Research and Development Institute


Specific Research and Innovation skill,Monitoring Research and Innovation scholar,Achievable Innovation to economic,Realistic Innovation. propagate to communities,Teamwork RDI-National & International

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.