หน้าหลัก

Untitled Design (4)
Untitled Design (4)
SciVal (2)
SciVal (2)
Turnitin3
Turnitin3
Grammarly2
Grammarly2
THE2022
THE2022
Snru SdgsTH
Snru SdgsTH
Web
Web
Aci
Aci
Rdi Team
Rdi Team
previous arrow
next arrow

ทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2566

ประกาศ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศ/ระเบียบ รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการวิจัย

SMART

Research and Development Institute


Specific Research and Innovation skill, Monitoring Research and Innovation scholar, Achievable Innovation to economic, Realistic Innovation. propagate to communities, Teamwork RDI-National & International