หน้าหลัก

Play
previous arrow
next arrow
Slider

RDI-SNRU เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund: FF 2023

ระหว่างวันที่ 8-31 ตุลาคม 2564

วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงาน "สร้างสังคมความรู้ สู่สังคมปัญญา ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม"