หน้าหลัก

อบรมจริยธรรม2022
อบรมจริยธรรม2022
Turnitin3
Turnitin3
Grammarly2
Grammarly2
รับสมัครทุนนักศึกษา2566
รับสมัครทุนนักศึกษา2566
THE2022
THE2022
Snru SdgsTH
Snru SdgsTH
Web
Web
ก้าวแรกมหาลัย BN 1920x800 Px
ก้าวแรกมหาลัย BN 1920x800 Px
Aci
Aci
Rdi Team
Rdi Team
previous arrow
next arrow

ประกาศ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศ/ระเบียบ รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการวิจัย

SMART

Research and Development Institute


Specific Research and Innovation skill, Monitoring Research and Innovation scholar, Achievable Innovation to economic, Realistic Innovation. propagate to communities, Teamwork RDI-National & International