หน้าหลัก

Play
previous arrow
next arrow
Slider

RDI-SNRU เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก

ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65

วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงาน "สร้างสังคมความรู้ สู่สังคมปัญญา ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม"