หน้าหลัก

2
2
SciVal (2)
SciVal (2)
Turnitin3
Turnitin3
Grammarly2
Grammarly2
Snru SdgsTH
Snru SdgsTH
Web
Web
previous arrow
next arrow

ทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2566

ประกาศ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศ/ระเบียบ รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการวิจัย

SMART

Research and Development Institute


Specific Research and Innovation skill, Monitoring Research and Innovation scholar, Achievable Innovation to economic, Realistic Innovation. propagate to communities, Teamwork RDI-National & International