ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน บุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมผู้สนใจ

ลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7-10 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
http://researchexpo.nrct.go.th
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 เมษายน 2562
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://bit.ly/2BXT2W4