การแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก-banner-final