ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ)

ปีงบประมาณ 2568

รายละเอียดการรับสมัครทุนวิจัย

รายละเอียด
แบบเสนอโครงการวิจัย
ระบบส่งข้อเสนอวิจัย

ปิดระบบวันที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 16.30 น.

ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย