เวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดเวทีนำ เสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
ณ อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย  ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย จำนวน 9 เรื่องและแบบโปสเตอร์จำนวน 114 เรื่อง
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาตรวจประเมินเพื่อให้รางวัล

 

12494794_841931602619654_8808817202528168033_n 12512636_841928539286627_2492105792067907657_n 12928227_841928219286659_6599108464921066073_n 12928235_841928492619965_5801833758916784750_n 12928363_841931285953019_430807169864492877_n 12932551_841931195953028_9110424999664964525_n 12938121_841929665953181_5431845953770955305_n 12938318_841928359286645_1785411143809179488_n 12961586_841932532619561_2907492178273826022_n

ภาพกิจกรรมการนำเสนอแบบโปสเตอร์ >> Click

ภาพกิจกรรมการนำเสนอแบบบรรยาย >> Click