“วิถีคราม วิถีภูมิปัญญา ไทสกล”

ศูนย์คราม สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดงาน “วิถีคราม วิถีภูมิปัญญา ไทสกล”
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 13
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ เป็นประธานการเปิดงาน
ภายในงานมี กิจกรรมการเสวนาวิชาการ, การเดินแบบจากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าคราม,
อบรมเชิงปฏิบัติการการมัดย้อม, การทำสมุดปกผ้าคราม, การทำภาพพิมพ์ครามจากวัสดุธรรมชาติ,
สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามทำมือ

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >> Click