มรภ. สกลนคร สุดเจ๋ง นำ “หมวกกันน็อคสมาร์ท” และ “อุปกรณ์รับรู้อัจฉริยะ” คว้า 3 รางวัล ในงาน 44th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

Print

มรภ. สกลนคร สุดเจ๋ง นำ “หมวกกันน็อคสมาร์ท” และ “อุปกรณ์รับรู้อัจฉริยะ” คว้า 3 รางวัล
ในงาน 44th International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด
และจัดแสดงนิทรรศการในงาน “44
th International Exhibition of Inventions of Geneva”
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ผลงาน ได้แก่

๑. หมวกกันน็อคสมาร์ท (Smart Motorcycle Helmet) เป็นการนำเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกมาใช้
ในหมวกกันน็อคซึ่งแตกต่างจากหมวกกันน็อคทั่วไปคือสามารถปรับอากาศภายในหมวกกันน็อคให้เย็นหรืออุ่นได้
โดยคำสั่งเสียงหรือรีโมทคอนโทลช่วยลดปัญหาสภาวะอากาศร้อนขณะสวมใส่ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ให้ความสำคัญกับการสวมใส่หมวกกันน็อคมากขึ้นและลดอันตรายขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

๒. อุปกรณ์รับรู้อัจฉริยะ (Genius Sensor) สามารถตรวจวัด ระบุชนิด และความเข้มข้นของของเหลวแต่ละชนิดได้
โดยใช้หลักการเปลี่ยนความร้อนเป็นไฟฟ้าของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น
ตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม และตรวจวัดความเข้มข้นของกาแฟ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายและราคาถูก

ผลการประกวดครั้งนี้ปรากฏว่า “หมวกกันน็อคสมาร์ท” สามารถคว้า ๒ รางวัล ได้แก่ เหรียญเงิน (SILVER MEDAL)
และเหรียญรางวัลพิเศษจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในกลุ่ม Transport – Motor vehicles – Ships
– Aviation Accessories ส่วน “อุปกรณ์รับรู้อัจฉริยะ” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (BRONZE MEDAL)
ในกลุ่ม Foodstuffs – Drinks – Cosmetics – Paramedical – Health Hygiene

ในการนี้ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และคณะ มีแผนต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ “หมวกกันน็อคสมาร์ท”
พัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีพิโซอิเล็กทริก เซลล์แสงอาทิตย์ และฟิล์มบางของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปประยุกต์ใช้กับชุดทหารเพื่อปรับอุณหภูมิ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
ของทหาร เป็นการ “คืนความสุขให้กับทหาร” โดยจะเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการแสดงผลงานในกลุ่มการวิจัยเพื่อพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร