ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560
กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559
จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ
National Research Management System (NRMS)

13344732_1105445099515638_119777433358488283_n