ขอเชิญชมงาน “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ประจำปี 2559


13346968_1105443119515836_2575861847049624254_n

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชมงาน “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน” ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและการฝึกอบรม
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์http://inventorday.nrct.go.th หรือ http://nrct.go.th