ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก (สกอ.เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก (สกอ.เครือข่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ให้นักวิจัยส่งไฟล์เอกสารเชิงหลักการมายัง E-mail: wipawan.kku@gmail.com

ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

เอกสารดาวน์โหลด

download (1) ต้นเรื่องประชาสัมพันธ์
download (1) กรอบวิจัย
download (1) เอกสารเชิงหลักการ