สกว ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์”

สกว ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560 วันนี้ – 31 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.trf.or.th/index.php/trf-grants-and-funding-announcement/235-hru/10538-tor-research-proposal-aimed-research-in-humanities-for-thailand-development-2560