ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ ทิศทางและอนาคตการอุดมศึกษาไทย…

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางและอนาคตการอุดมศึกษาไทย สู่ Education 4.0”