“กูรู” หลักสูตรสร้างมาตรฐานย้อมผ้าคราม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กูรูผ้าย้อมคราม” กับการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานผ้าย้อมคราม และมาตรฐานกลุ่มจังหวัดสนุก