ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “Research Gateway”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application เป็นระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย IOS and Android ที่รวบรวมข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่สามารถจะค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้ทันที

ระบบ สืบค้นข้อมูลงานวิจัย Research Gateway Mobile Application หรือเรียกสั้นๆ ว่า RG
จะเป็นระบบที่คอยให้ความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานการค้นหาข้อมูลงานวิจัยในเรื่องเดียวกันจากหลายๆ ต้นทาง
ของศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ เว็บไซต์ TNRR คลังข้อมูลงานวิจัยไทย,
DRIC คลังข้อมูลงานวิจัยดิจิทัล วช., DOI ตัวระบุวัตถุดิจิทัล และห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ THAI-Explore

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด Application ได้แล้ววันนี้
สำหรับ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.code.researchandroid
————————–————————–——
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช.
“ที่ที่ ผลงานวิจัย บริการคุณด้วยใจ และทุกช่องทาง”