ขอเชิญร่วมงาน “เวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9” (จุฬาฯ – มมส. – มช.)

ประชุมวิชาการ “เวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9”

หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย สำนักประสานงานชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ร่วมกับ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ “เวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9” ในช่วงระหว่างวันที่ 16 – 22 มิถุนายน 2560

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เจมส์ แมทิซอฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยการจัดการบรรยายพิเศษยังเหลือ 3 หัวข้อบรรยายดังนี้

 • วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 303 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บรรยายพิเศษหัวข้อ : Trickster and the Village Woman: APsycho-Symbolic Discourse Analysis of a Lahu Picaresque Tale
  • เสวนาหัวข้อ : Southeast Asian Linguistics and Its Contribution to Humanities Research in Southeast Asian Studies
 • วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • บรรยายพิเศษหัวข้อ : Praying for Game: Parallel Structures and Four-Syllable Compounds in Lahu Religious Poetry
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง HB7802 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • บรรยายพิเศษหัวข้อ : Hearts and Minds in Southeast Asia: Using Parts of the Body to Express Qualities of Character and Mental Processes
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiHumanitiesForum หรือ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/…/viewform?c=0&w=1