ขอเชิญร่วมงาน “มรดกแม่ของแผ่นดิน”

ขอเชิญร่วมงาน “มรดกแม่ของแผ่นดิน”
ภายใต้แนวคิด : King&Queen of Indigo Natural Dye
เพื่อเฉลิมฉลอง 12 สิงหามหาราชินี นานกว่า 60 ปี ทรงสร้างอาชีพยั่งยืน
แก่ชาวอีสาน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
ตามกิจกรรมโครงการ Indigo Natural Dye Estate
(กลุ่มจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 1 Central Court, CentralWorld