ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2560

เผยเเพร่เมื่อ 427 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2560
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร