โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและโดรนเบื้องต้น”

เผยเเพร่เมื่อ 167 เข้าชม