โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่มใหม่แห่งชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ. พระนคร ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม
ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่มใหม่แห่งชาติ
ตั้งแต่วันนี้-3 พ.ย. 2560 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่ลิ้งค์:

https://goo.gl/forms/IJ3RLZf53Y2TfvS83