โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาแบะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

เผยเเพร่เมื่อ 132 เข้าชม

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561

ดูขนาดเต็มหน้าจอ