ระบบจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

ระบบจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

เว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยให้ “ผู้มีเทคโนโลยี”(TechProvider) และ “ผู้มองหาเทคโนโลยี” (TechSeeker) มาพบกัน
เพื่อร่วมสร้างเทคโนโลยีของคนไทย

สมัครจับคู่กับเรา

ผู้มีเทคโนโลยี / ผู้เชี่ยวชาญ
(Tech Provider)

ต้องการ..

 

ผู้มองหาเทคโนโลยี / นักลงทุน
(Tech Seeker)

ต้องการ…