ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. – NFSC ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย ในหัวข้อ Climate Extreme

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. – NFSC ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย ในหัวข้อ Climate Extreme

TRF (สกว.) - NSFC (China)

Joint Call for Proposals

National Natural Science Foundation of China (NSFC)
Thailand Research Fund (TRF)

Theme : Climate Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia (CMON2)

1. Background and Rationale

TRF and NSFC lunched the first joint call for research proposals on climate change & climate variability in Asia monsoon region in 2015. The substantial supports and collaborations of TRF and NSFC have been proved very fruitful and closed research collaboration between Thai and Chinese researchers have been firmly established.  Following this successful research collaboration, TRF and NSFC have decided to continue supports of the 2nd joint call for research proposal again in 2018. To attain the ultimate goal of collaboration, which is to increase adaptive capacity and resilience to the impacts of climate change and variability based on advanced scientific foundation, this 2nd call specifically aims to strengthen and further enrich the joint researches in the area of climate extremes.

2. Call Topics

The main topic of this 2nd call for the joint research proposal is “climate extreme”.   The submitted proposal should aim to improve our scientific understanding of drivers and mechanisms of observed climate extremes and future trends. The topics may include:

  • Improving scientific understanding of evolutions/mechanisms/processes of various forms of climate extremes (drought, precipitation, etc.) on local, regional and global scale.
  • Assessing the impacts of various forms of climate extremes on both natural (e.g. forest ecosystem, ocean etc.) and man made systems (urban, water resources, agriculture, and etc.).  The topic may also include the study on respond characteristics and mechanisms of both systems to climate extremes.
  • Improving the predictability and modelling of extreme climates, including process studies and model system configurations, new or improved regional models for forecasting El Niño Southern Oscillation (ENSO) and other phenomena related to extremes in the region, impact of initializing coupled components of the sub-seasonal to decadal climate system other than the ocean (e.g. sea ice, land surface, vegetation, aerosols)
  • Finding the solution to cope with climate extremes (e.g. establishing early warning/forecasting systems, developing measures or technology to avoid loss and damage or to enhance the adapting capacity of locals to climate extreme events, and etc.)

3. Project requirements

The project proposals must be written in English (China side also need in Chinese) and should demonstrate a research need for Thailand-China coordination in consistent with the topics described above. It is required that a research team must be comprised of at least one principle investigator (PI) and one co-PI from China and Thailand. This call aims to support research projects of 3 years duration in Thai side and 4 years in China side. The project will be funded only when it fulfil the objectives of both TRF and NSFC, and mutual agreements between TRF and NSFC are reached, based on the peer-reviews and evaluations of experts from both sides. The expected numbers for funding are upto 5 projects, with support from TRF upto 4 million Bahts per project.

NSFC and TRF will give high priority to the proposals with the exchange research activity of young scientists (those who have graduated at Ph.D. level not more than 5 years).  Additionally, TRF side, a priority is also given to the proposal that clearly incorporates/integrates the needs of end user and has high potential for research utilization, which need to be clearly indicated in the submitted proposal.

4. Timelines

The timeline for the 2nd call for the “Thailand Research Fund (TRF)-National Natural Science Foundation of China (NSFC) Joint Call for Proposals on Climate Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia-CMON2” will be starting on 15th January 2018 and closing on 1st April 2018. Proposers will be asked to submit a full proposal (~ 15-20 pages long) describing the rationales, scientific objective, detailed methodology, project execution plan and timelines, the research team members and the budget. Here below is the timeline summary:

Call for proposals: 15th January 2018
Full-Proposals deadline: 30th March 2018
Decision announcement: 1st August 2018
Projects begin: 1st September 2018

5. How to Apply

A full proposal following the template (downloaded at www.trf.or.th) must be submitted via hard copy and electronic file to a contact person in each country.

Thailand:

Please send hard copy of full proposal and e-file to Public-Wellbeing Division.  Address: The Thailand Research Fund, 14th Floor, SM Tower, 979/17-21 Phaholyothin Road, Samsan Nai, Phyathai, Bangkok 10400. Email: trfpg3@trf.or.th

China:

The China based PIs must apply and send their application forms to NSFC through its online system (http://isisn.nsfc.gov.cn/egrantweb/). Please contact with Dr. Zhang Yongtao via zhangyt@nsfc.gov.cn for more information from China side.