ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ส่งผลงานได้ที่ http://sci.rmu.ac.th/journal
อีเมล์ scijournal@rmu.ac.th