สถาบันคลังสมองของชาติเรียนเชิญ เข้าร่วมหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5

law5_knit

หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 5
วันที่ 21-22-23 มีนาคม 2561
โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561
– ค่าลงทะเบียน 21,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก)
– หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป


ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมที่

หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5