สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญประชุมระดมความคิด “ติดปีกธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม สร้างโอกาสใหม่กับ STI 4.0”

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญประชุมระดมความคิด “ติดปีกธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม สร้างโอกาสใหม่กับ STI 4.0”

➡️ 28 ก.พ 2561 🕗8.30-13.00 น.
ณ ห้องเบียงก้า อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง) (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย )

➡️ ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 ราย ผู้ประกอบการ SMEs / หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม/นวัตกรรมวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ /
นวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

➡ลงทะเบียนคลิกที่ link นี้>> https://goo.gl/forms/mArKQcDYsNwE6Fgt1
หรือ E-mail : ibd@tistr.or.th สอบถามข้อมูล 02577 9531, 0815586945 (อภิญญา)