โครงการอบรมแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการฟื้นฟูเยียวยาและบ่มเพาะพลังผู้นําชุมชนให้มีชีวิตชีวา และมีพลังปัญญาสร้างสรรค์

เผยเเพร่เมื่อ 263 เข้าชม

Full Screen