ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานวิจัยในงาน SRC SNRU 2018

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงานวิจัยในงาน SRC SNRU 2018
กำหนดการ >> ดาวน์โหลด
รายชื่อการนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่มที่ 1 >> ดาวน์โหลด
รายชื่อการนำเสนอแบบบรรยาย กลุ่มที่ 2 >> ดาวน์โหลด
รายชื่อการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 (วิทยาศาสตร์) >> ดาวน์โหลด
รายชื่อการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 (การศึกษา_เกษตรศาสตร์) >> ดาวน์โหลด
รายชื่อการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 (เคมี) >> ดาวน์โหลด
รายชื่อการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มที่ 4  (วิทยาการคอมพิวเตอร์+เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) >> ดาวน์โหลด
รายชื่อการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มที่ 5 (สาธารณสุขศาสตร์) >> ดาวน์โหลด
รายชื่อการนำเสนอแบบโปสเตอร์ กลุ่มที่ 6 (สาธารณสุขศาสตร์) >> ดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด

กำหนดการ SRC 2018
6 – 20 มี.ค. 2561 ผู้มีรายชื่อนำเสนอแบบโปสเตอร์ส่งไฟล์โปสเตอร์ (pdf)
เพื่อจัดพิมพ์ ที่อีเมล์: src@snru.ac.th
ผู้มีรายชื่อนำเสนอแบบบรรยายส่งไฟล์ Powerpoint
ที่อีเมล์: src@snru.ac.th
4 เม.ย. 2561 ผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์ มารับโปสเตอร์ได้ที่บริเวณการจัดงาน
เพื่อนำไปติดบอร์ดนำเสนอ เวลา 14.00 น.
5 เม.ย. 2561  นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์
** ให้นักวิจัยผู้มีรายชื่อในการนำเสนอทุกท่านเข้ากลุ่มไลน์ SRC2018
เพื่อรับข้อมูลการจัดงานนำเสนอ และการประสานงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ชื่อผู้ร่วมวิจัย และข้อมูลการส่งโปสเตอร์หรือPowerpoint
หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกลับทางอีเมล์ src@snru.ac.th หรือ Line
ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. เท่านั้น หากไม่มีการแจ้งถือว่าท่านยอมรับข้อมูลดังกล่าว
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้นำข้อมูลไปจัดทำในกระบวนการขั้นต่อไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย (RT-RDI)
IP Phone : 262
Mobile : 08 5000 8511 (หนูดี)