ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน Thailand Innovation Hubs 4.0S ซึ่งจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยจับคู่กับผู้ประกอบการ โดยการสนับสนุนของรัฐบาลและสานพลังประชารัฐ

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน Thailand Innovation Hubs 4.0S ซึ่งจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยจับคู่กับผู้ประกอบการ
โดยการสนับสนุนของรัฐบาลและสานพลังประชารัฐ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1) Agriculture & Food
2) Ageing Society
3) Bioenergy
4) Creative Economy
5) Smart City
6) KU Innovation 4.0

 

ผู้ร่วมงานจะได้มีโอกาสสัมผัส “นวัตกรรมสร้างสรรค์” ฝีมือคนไทยด้วยผลงานระดับโลก และยังเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้ที่สนใจ และนักวิจัย เพื่อเป็นแรงขับดันเศรษฐกิจของประเทศในยุค 4.0 อย่างยั่งยืน

จัดโดยความร่วมมือระหว่าง “ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” “สานพลังประชารัฐ”
ศึกษาข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับ Hub ต่าง ๆ ได้ที่
https://goo.gl/GL9dtv

ติดตามความเคลื่อนไหวของนิทรรศการได้ที่