ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

เผยเเพร่เมื่อ 362 เข้าชม

 

📢📢เปิดรับผู้สนใจเพิ่มเติม
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

https://goo.gl/forms/hbjq4UHvTijwHIGT2
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

📢📢สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณพรทิพย์ รดด้วง โทร. 02-244-5283 หรือ
คุณเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์ โทร. 02-244-5285