ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2561
และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
(National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) นี้เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2MvhbXF
#NRCT #ทุนมุ่งเป้า #NRMS