การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ส่งผลงานและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://ngrc.rmu.ac.th

 

 

Full Screen