แม่แบบอุตสาหกรรม 4.0 และอุตหกรรมในอนาคต

เผยเเพร่เมื่อ 247 เข้าชม

The Next Industrial Revolution

Industry 4.0 in Thailand Template

RISING OF SMART ELECTRONICS, OPPORTUNITIES OR THREATS