ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. – NSFC ในธีม “Climate Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia, Phase III (CMON3)”