ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Applied Informatics and Technology (ICAIT)

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมมือกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Applied Informatics and Technology (ICAIT) ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://icait.it.msu.ac.th/