ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้

1. ข้าว 2. ปาล์มน้ำมัน 3. อาหาร 4. สมุนไพรไทย 5.พืชสวน/พืชไร่ 6. สัตว์เศรษฐกิจ  และ 7. การบริหารทรัพยากรน้ำ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่