สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

เผยเเพร่เมื่อ 92 เข้าชม

Full Screen

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_เอกสารแนบท้ายประกาศ วช. ฯ ทุนวิจัยและนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 2.pdf
02_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.pdf
03_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.pdf
04_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.docx
05_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.docx
06_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf
07_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3).pdf
ประกาศรับทุน วช. ครั้งที่ 2 .pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม