ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่)

เผยเเพร่เมื่อ 91 เข้าชม

Full Screen

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
001_สำเนาประกาศรับทุนฯ วช. ครั้งที่ 3.pdf
002_เอกสานแนบท้ายประกาศฯ วช. (ทุนแม่ไก่-ลูกไก่).pdf
003_คู่มือประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ (แม่ไก่-ลูกไก่).docx
004_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา.docx
005_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.docx