ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี

📢ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี
🏢“60 ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
🗓 25 – 26 ตุลาคม 2562
 เวลา : 09.00 -16.00 น.
🏣สถานที่ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
📍กิจกรรมภายในงาน : ปาฐกถาพิเศษ เสวนาวิชาการ นิทรรศการ และการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
🔽Download กำหนดการ 👉🏻https://bit.ly/33gnZjE
📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR code หรือ https://www.pynx.net/nrct/ (ภายใน 22 ตุลาคม 2562)