ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปี 2563

 

 

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจำปี 2563
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเครื่องจักรให้แกชุมชน โดยสามารถอ่านรายละเอียดโครงการ
สมัครเข้าร่วมและส่งข้อเสนอโครงการ
โดย Scan ที่ QR Code หรือ

รายละเอียด
https://drive.google.com/open?id=1ExUrjUNHup-SZ8an_r7vc-78naY6xQ4L
ดาวน์โหลด เอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
https://drive.google.com/drive/folders/1Ps48m29CdAdCKfjfGmYypUNKo7URbAcD

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณนที เดยะดี โทร. 095-8813082
คุณอนิรุทธิ์ จันทร์จรูญ โทร. 094-7743315